Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Úpravna uhlí

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Technologie úpravy uhlí na úpravně Ledvice a kvalita produktů
 (Lenka Berdychová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103401 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Realizace přesunu částí celků odbytové koncepce úpravny uhlí Ledvice včetně návrhu zefektivnění
 (Jakub Šmíd)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115672 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza protipožární a protivýbuchové ochrany na úpravně uhlí v Ledvicích
 (Vladimír Herškovič)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115591 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh odprášení dopadové stolice na úpravně uhlí
 (Roman Říha)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93896 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Pásový dopravník pro úpravnu uhlí
 (Tomáš Číhal)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88002 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh odprášení úpravny uhlí
 (Roman Říha)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104721 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh pásového dopravníku pro úpravnu uhlí
 (Milan Pižl)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93914 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Execution synthesis: formal description and core dump interface
 (Martin Milata)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bw0td/ | Informatika / Teoretická informatika | Práce na příbuzné téma

Návrh přípravných prací před transportem zakladače ZP 6600/86 z 2. výsypkové etáže na 1. výsypkovou etáž vnitřní výsypky lomu Vršany
 (Jan Kohout)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119603 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma