Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

polyethylene glycol

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Molekulární modelování kopolymeru polyhydroxybutyrát/polyethylen glykol jako lékového nosiče
 (Nikoletta Karidisová)

2015, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109859 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti zlatých nanočástic stabilizovaných polyethylenglykolem
 (Marie Potěrová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//dtta5i// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Stanovení indexu lomu kapalných binárních směsí polyethylenglykol-voda v závislosti na teplotě.
 (Petr VALHA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p9fuue// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Anton Paar při teplotách 10 - 80 °C
 (Monika BENKOCKÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fewwp4// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Stanovení hustoty a dodatkových molárních objemů kapalných binárních směsí polyethylenglykol - voda vibračním hustoměrem Mettler - Toledo při teplotách 20 - 80 °C
 (Vladimír HENYCH)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bjord1// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Vliv různých typů polyethylenglykolu na vlastnostni plněných vulkanizátů\nl{}
 (Veronika KALÁČKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gajzvn// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma