Theses on the same topic (having an identical keyword):

helping professions

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Utváření hodnot v životech žen pracujících v pomáhajících profesích
 (Jana Svobodová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/llmg9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv rodičů na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze z pohledu středoškolských studentů připravujících se na pomáhající profese
 (Lucie Čuhlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkbyu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Zastoupení mužů v pomáhajících profesích v rezidenční sociální službě.
 (Andrea Knopp Tomášková)

2021, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/kf46c/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích
 (Tereza Štenclová)

2023, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dyw2y/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Duševní onemocnění u pomáhajících profesí
 (Adéla Kouřilová)

2023, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/sdhzg/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální práce | Theses on a related topic

Asertivita v komunikaci pomáhajících profesí na příkladu knihovnického povolání
 (Michal Gazsi)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vy1vs/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Self-efficacy u pracovníků v pomáhajících profesích
 (Jana Pustinová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bynsz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Kouření jako nevhodný způsob snižování stresu v pomáhajících profesích
 (Kateřina Langová)

2023, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pc7qo/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Narativní analýza postojů ke smrti pracovníků v pomáhajících profesích
 (Kateřina Ševčíková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwh6d/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Komunikace s klienty nízkoprahových zařizení jako zdroj sebereflexe studenta s postižením v oboru pomáhajících profesí
 (Magdaléna Popovičová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgspi/ | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)