Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

posturograf

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Instabilita hlezenního kloubu způsobená nadměrným zatěžováním a sportovními úrazy s možností využití následné fyzioterapie
 (Lenka BÁRTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xs0n34// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv cvičení na posturografu na klenbu nožní
 (Eliška KUNCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qrvyw3// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Komplexní skupinová terapie obezity a její vliv na vybrané antropometrické a posturální parametry
 (Stanislav HORÁK)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gxnbkp// | Vnitřní nemoci / | Theses on a related topic

Posturální stabilita seniorů
 (Gabriela Chytilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9zwt/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vliv terapie Redcordu na posturální funkce.
 (Lenka JUŘICOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sakdfj// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.
 (Kateřina NOVÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lstwyv// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Korelace balančních schopností jedince s komplexem vybraných konstitučních a kondičních faktorů
 (Jana PŘIKRYLOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ae4cq1// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Přístupy fyzioterapie u poruchy posturální stability u pacientů s roztroušenou sklerózou
 (Lucie KRÁLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sypq3o// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

INSTABILITA U PARKINSONIKŮ
 (Marta BOUKALOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oqsqfx// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic