Bc. Marek Štěpánek

Master's thesis

Využití WMS serverů při výuce Jihomoravského kraje

Use of WMS servers in the teaching of the South Moravian Region
Abstract:
Diplomová práce „Využití WMS serverů při výuce Jihomoravského kraje“ prezentuje potenciální význam webových mapových služeb při přípravě učitel na vyučování. Obsahuje stručný návod jak s těmito servery pracovat. A také konkrétní metodické listy různých aktivit využívající WMS servery.
Abstract:
Thesis "The use of WMS servers in the teaching of the South Moravian Region" presents the potential use of web map services in the preparation of teacher for lesson. It contains short manual on how to work with these servers. And also the specific methodological lists of different activities using WMS servers.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta