Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

komunální

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Ochrana obyvatelstva při likvidaci odpadu ze zdravotnických zařízení
 (Veronika Vajdová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sqhx4z// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady - sběrného střediska odpadů Rajhradice
 (Lukáš Přichystal)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8aipsi// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Právní regulace nakládání s nebezpečnými odpady
 (Nikol Svobodová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8us1/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu
 (Natálie LIHUNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afkact// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Inventarizace zařízení na nakládání s odpady ve městě Prostějov
 (Anna Šťastná)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ouktu0// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Ochrana obyvatelstva při likvidaci odpadu ze zdravotnických zařízení
 (Veronika Vajdová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sqhx4z// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem
 (Michaela Štefková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128198 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana a radioaktivní odpady v nuklární medicíně
 (Lucie TOMÁŠKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rwzb3p// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Ochrana půdy před negativními vlivy zemědělské výroby
 (Jana Hylmarová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfap5/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana životního prostředí a zdraví před nebezpečnými odpady
 (Miroslav Schäfer)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rusre/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)