Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

coking

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Studium účinnosti čištění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.
 (Daniela Mařádková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119369 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv ekologizace Koksovny na environmentální aspekty.
 (Martina Tačová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115424 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce stavebního vývoje koksovny Vítkovických železáren
 (Pavla MANTHEEOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//d4ff8h// | Historické vědy / Historie a ochrana průmyslového dědictví | Práce na příbuzné téma

Tlačná stanice výtlačného stroje koksárenské baterie
 (Lukáš Kroupa)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//f0yxll// | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Sukcese vegetačního krytu na odvalu Koksovny Svoboda v Ostravě
 (Jakub Jaroš)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ychcs0// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Návrh znovuvyužití areálu bývalé koksovny v Kladně
 (Ondřej Míček)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115614 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma

Koroze ocelí na kokso-chemických provozech koksovny
 (Maroš Jány)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87901 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Detekce úniku výbušných a toxických plynů na koksovně
 (Libor Kubiesa)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93403 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik závažných havárií chemického provozu koksovny
 (Petr Blokeš)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88587 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Detekce úniku výbušných a toxických plynů na koksovně
 (Libor Kubiesa)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93403 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)