Theses 

Aplikovaná logistická regrese – Bc. Petr DOKOUPIL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr DOKOUPIL

Diplomová práce

Aplikovaná logistická regrese

Applied logistic regression

Anotace: Logistická regresní analýza vyšetřuje vztahy mezi množinou vysvětlujících proměnných a závisle proměnnu (binární, nominální, ordinální). Logistický model patří do daleko větší třídy lineárních modelů, a to konkrétně do tzv. zobecněných lineárních modelů, ve kterých tzv. linková funkce vytváří vazbu mezi stochastickou složkou a mezi deterministickou složkou náhodné proměnné. Praktické příklady jsou řešeny pomocí procedury LOGISTIC v softwaru SAS (resp. úlohou Logistic Regression v SAS EG).

Abstract: Logistic regression analysis examines relationships between a set of explanatory variables and dependent variables (binary, nominal, ordinal). Logistic model belongs to a much larger class of linear models, namely the so-called Generalized linear models in which the link function creates a link between the stochastic component and the deterministic component of a random variable. Practical examples are solved using the LOGISTIC procedure in SAS software (or Logistic Regression task in SAS EG).

Klíčová slova: zobecněný lineární model, linkové funkce, standardní logistická regrese, multinomická logistická regrese, maximálně věrohodné odhady, separace vstupních dat, SAS procedura LOGISTIC

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

DOKOUPIL, Petr. Aplikovaná logistická regrese. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:38, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz