Theses 

Koncepce primární protidrogové prevence a vybrané programy primární protidrogové prevence pro školy v Libereckém kraji – Marek Teplík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Marek Teplík

Bachelor's thesis

Koncepce primární protidrogové prevence a vybrané programy primární protidrogové prevence pro školy v Libereckém kraji

Primary drug prevention conception and primary drug prevention school programs in the Liberec region

Abstract: Bakalářská práce popisuje a analyzuje zásady a metody primární protidrogové prevence v oblasti školství, seznamuje s organizacemi, které se primární protidrogovou prevencí zabývají v Libereckém kraji, a věnuje se vybraným preventivním programům, které tyto organizace nabízejí. Z hlediska koncepce primární protidrogové prevence v Libereckém kraji práce poukazuje na nedostatky v plánování, provádění a metodice primární protidrogové prevence a na možná řešení. Z hlediska kvality nabízených programů primární protidrogové prevence je v práci popsán a zhodnocen vybraný program pro základní školy prováděný společností Maják o.p.s. K dokreslení tématu je v příloze uveden životní příběh narkomanky.

Abstract: The bachelor thesis describes and analyzes principles and methods of primary drug prevention within school environment, introduces organizations working in drug prevention in the Liberec region, and focuses on chosen prevention programs offered by these organizations. Thesis also highlights shortcomings in planning, implementation and methodology of primary drug prevention and provides possible solutions for the Liberec region. In a view of quality of offered primary drug prevention programs thesis describes and evaluates a chosen program for primary schools provided by Maják o.p.s. For deeper insight to the topic of primary drug prevention there is portrayed a life story of drug dependent woman.

Keywords: drogy, omamné a psychotropní látky, primární protidrogová prevence, preventivní program, Liberecký kraj

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2012
  • Accessible from:: 26. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Oto Dymokurský

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Teplík, Marek. Koncepce primární protidrogové prevence a vybrané programy primární protidrogové prevence pro školy v Libereckém kraji. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 22:58, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz