Theses 

Homosexualita v médiích aneb jaký obraz média o homosexuálech utvářejí? – Martina NENKOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martina NENKOVSKÁ

Bakalářská práce

Homosexualita v médiích aneb jaký obraz média o homosexuálech utvářejí?

Homosexuality in the media or what is the picture the media create about homosexual people?

Anotace: Bakalářská práce ?Homosexualita v médiích aneb jaký obraz média o homosexuálech utvářejí? se zabývá mediální prezentací menšiny s homosexuální orientací v českých médiích. Přemýšlí o otázkách týkajících se jak diskriminace této menšiny, tak i stále se zvyšující míry jejího tolerování a to zapříčiněním médií. Odpověď na tyto otázky se mimo jiné snaží nalézt i v analýze zpravodajských sdělení v českých tištěných médiích k tématu mediální kauzy odboráře Jaromíra Duška versus homosexuálové v Českých dráhách a na ministerstvu dopravy a to pomocí metody interpretativního čtení.

Abstract: The Bachelor thesis ?Homosexuality in the Media or what is the picture the media create about homosexual people? deals with the medial presentation of the homosexually oriented minority in the Czech media. Focus is given on issues concerning discrimination of this minority on the one hand, as well as always increasing degree of tolerance on the other hand ? both caused by the media. The thesis is trying to find the answer to these questions, apart from other things, also in analysis of news communications in the Czech printed media concerning the medial case of Jaromír Dušek, the Trade Union activist, versus homosexual people at the Czech Railways and the Ministry of Transport, by means of the interpretative reading method.

Klíčová slova: homosexualita, homofobie, gender, menšina, stereotyp, agenda-setting, socializace, mediální reprezentace, reprezentace, interpretativní čtení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010
  • Identifikátor: 108865

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 12. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

NENKOVSKÁ, Martina. Homosexualita v médiích aneb jaký obraz média o homosexuálech utvářejí?. Olomouc, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz