Bc. Jolana Tomanová

Master's thesis

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky – kooperace v oblasti zemního plynu

Energy Security of Visegrad Countries – cooperation in the field of natural gas
Anotácia:
Zabezpečení bezpečných a stabilních dodávek energie je jedním z nejdůležitějších cílů energetické bezpečnosti států. Zemní plyn patří mezi velice důležité suroviny energie a zvláště v posledních letech se její význam dostává do popředí zájmu. Práce je založena na teoretických premisách neoliberálního institucionalismu, který přikládá důraz na význam kooperace (zvláště ekonomické) v mezinárodním prostředí …viac
Abstract:
Ensuring security and stability of energy supply is one of the most important goals of energy security. Natural gas is very important energy material, which importance has grown in past few years. The thesis is based on theory of neoliberal institucionalism, which emphasizes international cooperation and power of State. Does Visegrad Group represent functional platform for cooperation in ensuring energy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií