Bc. Jolana Tomanová

Master's thesis

Energetická bezpečnost států Visegrádské čtyřky – kooperace v oblasti zemního plynu

Energy Security of Visegrad Countries – cooperation in the field of natural gas
Abstract:
Zabezpečení bezpečných a stabilních dodávek energie je jedním z nejdůležitějších cílů energetické bezpečnosti států. Zemní plyn patří mezi velice důležité suroviny energie a zvláště v posledních letech se její význam dostává do popředí zájmu. Práce je založena na teoretických premisách neoliberálního institucionalismu, který přikládá důraz na význam kooperace (zvláště ekonomické) v mezinárodním prostředí …more
Abstract:
Ensuring security and stability of energy supply is one of the most important goals of energy security. Natural gas is very important energy material, which importance has grown in past few years. The thesis is based on theory of neoliberal institucionalism, which emphasizes international cooperation and power of State. Does Visegrad Group represent functional platform for cooperation in ensuring energy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií