Bc. Veronika Čermáková

Bakalářská práce

Vývoj žánru science fiction v Číně 20. století

The Development of Science Fiction Genre in the Twentieth-Century China
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je sestavení přehledu vývoje literárního žánru science fiction v Číně. První kapitola obecně seznamuje čtenáře se žánrem science fiction. V druhé kapitole se práce zabývá překlady západní tvorby do čínštiny a otázkou popularizace vědy skrze žánr science fiction. Následně pojednává o první originální čínské tvorbě. Třetí kapitola mapuje období od vzniku ČLR (1949) do začátku …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create an overview of science fiction genre development in China. The first chapter introduces the science fiction genre in general. In the second chapter, the thesis deals with the topic of translations of western literary works into Chinese language and popularizing science through science fiction genre. Subsequently, the thesis discusses China's first original SF production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta