Bc. Tereza GÓRNIOKOVÁ

Diplomová práce

Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví zaměřené na výživu

Activating teaching methods in the subject of Health Education focusing on nutrition
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na inovativní aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví, zaměřené na vzdělávací oblast Zdravá výživa, konkrétně na zásady správného stravování a čtení potravinových etiket. V teoretické části práce byla pozornost věnována shrnutí poznatků týkající se charakteristiky dětí školního věku, formování stravovacích návyků, výživových doporučení pro děti a čtením potravinových …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on innovative activation teaching methods in the educational field Health Education, specifically in the educational block Healthy Nutrition, with the principles of healthy eating and reading food labels. In the theoretical part of the thesis, attention was paid to the summary of knowledge concerning the characteristics of school-age children, the formation of eating habits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GÓRNIOKOVÁ, Tereza. Aktivizační výukové metody ve Výchově ke zdraví zaměřené na výživu. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0g5tyr 0g5tyr/2
23. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.