Kamila Vidourková

Bakalářská práce

Supervize u studentů oboru Zdravotně sociální pracovník

Supervision of the Students of the Health and Social Care Programme
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Supervize u studentů oboru Zdravotně sociální pracovník. Cílem je zjistit názory studentů na význam a přínos supervize v rámci oboru Zdravotně sociální pracovník. Teoretická část práce popisuje supervizi, její cíle, funkce, typy, procesy a přínosy supervize v sociální práci. Následně se zaměřuje na popis specifik pracovní pozice zdravotně sociálního pracovníka, vzdělávací …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a topic of Supervision of the Students of the Health and Social Care Programme. The aim is to find out students' opinions on the importance and benefits of supervision within the subject of the Health and Social Care Programme. The theoretical part of the thesis describes supervision, its goals, functions, types, processes and benefits of the supervision at social work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vidourková, Kamila. Supervize u studentů oboru Zdravotně sociální pracovník. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe