Michaela KALINOVÁ

Bachelor's thesis

Opereta a muzikál Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v proměnách času

The musical of the Josef Kajetán Tyl Theater of Pilsen in its history
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena hlavně na historický vývoj operetního a muzikálového souboru Divadla Josefa Kajetána v Plzni. Vývojem operetního a muzikálového souboru se budu zabývat od roku 1868 do současnosti. Celá práce bude doprovázena vlivem ředitelů a umělecký šéfů na tento soubor s ohledem na významné historické události. Velmi důležitou částí práce jsou dvě kapitoly pojednávající samostatně o …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the historical development of the operetta and musical ensemble of the Josef Kajetán Tyl Theatre in Pilsen. I will deal with the development of operetta and musical ensembles from 1868 to the present. The whole work will be accompanied by the influence of directors and artistic bosses on this ensemble considering important historical events. A very important part of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PaedDr. Helena Východská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALINOVÁ, Michaela. Opereta a muzikál Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v proměnách času. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/