Blanka TEJKALOVÁ

Bakalářská práce

Smrt a umírání z pohledu pracovníka přímé péče v malém zařízení pro seniory

The death and the dying in a view of a worker in a direct care in a small establishment for seniors
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi zlepšování poskytování paliativní péče v instituci jako je sociální pobytové zařízení, faktory, které poskytovanou paliativní péči ovlivňují. To vše z pohledu pracovníka přímé péče zaměstnaného v tomto zařízení. Zařízením je středisko Blanka Diakonie ČCE v Písku, které svým klientům poskytuje komplexní kvalitní sociální služby. Tato kvalita je dána i zaměstnanci, kteří svoji …více
Abstract:
This work deals with improving the provision of palliative care in institutions such as social residential facility, the factors that affect the provision of palliative care. All this from the perspective of direct care staff employed at this facility. Installations center Blanka Diakonie ČCE in town Písek, which provides its clients with comprehensive quality social services. This quality is due to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2014
Zveřejnit od: 25. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tomáš VEBER, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEJKALOVÁ, Blanka. Smrt a umírání z pohledu pracovníka přímé péče v malém zařízení pro seniory. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0vpu9p 0vpu9p/2
25. 3. 2014
Složky
Soubory
Bulánová, L.
25. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.