Tereza VEBEROVÁ

Bakalářská práce

Webové stránky obcí a krajů - analýza poskytovaných informací občanům na úseku ochrany obyvatelstva

Municipalities and region websites - analysis of information provided to citizens on the field of protection of population
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva na území České republiky. Cílem této práce je zhodnotit poskytované informace obyvatelům na webových stránkách obcí a krajů na úseku ochrany obyvatelstva. Dílčím cílem je zjistit úroveň vzdělanosti obyvatelstva v této oblasti. Za účelem naplnění těchto cílů je proveden rozbor webových stránek vybraných obcí a obcí s rozšířenou působností …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of protection of population in the Czech Republic territory. The aim of this paper is to evaluate the information provided to the population on the websites of municipalities and regions in the field of population protection. A partial goal is to determine the level of the education of the population in this area. To achieve these goals an analysis of websites of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ing. Marie Klečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEBEROVÁ, Tereza. Webové stránky obcí a krajů - analýza poskytovaných informací občanům na úseku ochrany obyvatelstva. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0ycldg 0ycldg/2
2. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 6. 2020
Bulanova, L.
5. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.