Tereza BAČÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj metody pro stanovení donepezilu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

Method development for determination of donepezil by liquid chromatography with mass spectrometry
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo vyvinout a validovat metodu vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení donepezilu a jeho dvou metabolitů v séru. Chromatografická analýza probíhala na kapalinovém chromatografu Waters Acquity UPLC systém ve spojení s tandemovým hmotnostním detektorem XEVO TQD. Separace látek probíhala na koloně Acquity UPLC RP BEH C18 za použití gradientové …more
Abstract:
The aim of the Bachelor?s thesis was to develop and validate a method of high-performance liquid chromatography with mass spectrometry for determination donepezil and two of its metabolites in serum. The chromatographic analysis was performed on a liquid chromatograph Waters Acquity UPLC system in connection with a XEVO TQD tandem mass detector. The substance separation was performed on an Acquity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2016
Accessible from:: 26. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Romana Uřinovská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BAČÁKOVÁ, Tereza. Vývoj metody pro stanovení donepezilu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta