Mgr. Hana Kloudová

Diplomová práce

Dopravní výchova ve vyučování na ZŠ

Traffic education in Primary schools
Anotace:
Diplomová práce pojednává o výuce dopravní výchovy na 1. stupni ZŠ. Teoretická část popisuje cíle a principy dopravní výchovy, využití kooperativní výuky v rámci dopravní výchovy. Postavení vzdělávací oblasti – Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu. Praktická část obsahuje metodické přípravy na vyučování, ukázku zpracovaného projektu na téma „Je v naší obci bezpečně?“.
Abstract:
The final thesis deals with traffic education in Primary schools. The theoretical part explains the aims and principles of traffic education, using cooperative means in terms of traffic safety education. There is a special emphasis in terms of 'Men and their world' in Educational Programme Network. The practical part consists of methodology, lesson plans and a short example of the project 'Is our town …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy