Mgr. Pavel Prostřední

Bachelor's thesis

Webový informační systém sportovního klubu

Web Based Information System of Sport Club
Abstract:
Bakalářská práce Webový informační systém sportovního klubu se zabývá analýzou a konkrétním návrhem efektivního informačního systému pro uzavřené komunity typu sportovní kluby, turistické oddíly, zájmové skupiny apod. Cílem bylo vytvořit prototyp systému, který bude poskytovat informační hodnotu směrem ven z komunity za účelem public relations a dovnitř komunity za účelem zefektivnění informačních …more
Abstract:
A Bachelor project Web Based Information System of Sport Club considering of analysing and specific concept efficient information system for enclosed communities like sport clubs, turist clubs, etc. The final goal was create a prototype of system providing information value directly out from community in order to improve communication channels.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 2. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2006
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky