Bc. Jiří Vlček, DiS.

Diplomová práce

Posouzení ohrožených rodin v procesu sociální asistence podle úkolově orientovaného přístupu

The Assessment of Families at Risk in the Social Assistance Process based on Task-centred Approach
Anotace:
Název práce: Posouzení ohrožených rodin v procesu sociální asistence podle úkolově orientovaného přístupu Tématem této práce je posouzení ohrožených rodin v procesu sociální asistence podle úkolové orientovaného přístupu. V první kapitole se věnuji životní situaci rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Nejvíce alarmující je v tomto smyslu ohrožení zdraví a příznivého vývoje dětí. Druhá kapitola …více
Abstract:
Title of diploma thesis: The Assessment of Families at Risk in the Social Assistance Process based on Task-centred Approach The theme of this work is the assessment of families at risk in the social assistance process based on task-centred approach. In the first chapter, I deal with living conditions of families, which are threatened by social exclusion. In this case, the risks rest mostly in the positive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií