Theses 

Poradenství pro ženy v klimakteriu – Mgr. Martina GALLASOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Martina GALLASOVÁ

Bachelor's thesis

Poradenství pro ženy v klimakteriu

Counseling for women in climacteric.

Abstract: Klimakterium je období života ženy, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkce vaječníků. Symptomatologie potíží spojených s přechodem může být velice pestrá, ale nemusí se u všech žen projevit v celém rozsahu. Poradenství ženám v období klimakteria je proto velmi důležité. Dostatečně informovaná žena o možných klimakterických příznacích, o medicínských či alternativních možnostech ovlivnění nežádoucích klimakterických potíží a také o preventivních programech, které mohou předcházet rozvoji závažnějších onemocnění, bude na příchod klimakteria připravena a může prožít toto období s větším klidem a vyrovnaností. Bakalářská práce poskytuje základní informace o problematice klimakteria. Zabývá se vysvětlením pojmu klimakterium, Zabývá se vysvětlením pojmu klimakterium, jeho jednotlivými fázemi, etiopatogenezí a endokrinologií menopauzy, symptomatologií, diagnostikou, léčbou a životním stylem v klimakteriu. Dále obsahuje kapitoly zabývající se možnostmi edukace a ošetřovatelské péče pro ženy v klimakteriu. Praktická část práce je zaměřena na zjištění informovanosti žen o problematice klimakteria.

Abstract: Climacterium is a period of the woman´s life when it comes, little by little, to the loss of the ovary function. The begin of this period is different with individual women and may be affected by some factors, as for instance by experienced illnesses, nourishment condition or by family disposition. Symptomatology of the diseases connected with climactorium may be various, but it need not appear with all women to the full extent. Therefore, the consulting service is very important for the women in the period of climacterium. A woman well informed about the possible menopausal symptoms, about medical or alternative possibilities concerning the influence of undesirable menopausal diseases and also the precautionary programmes preventing the development of heavy illnesses will be better prepared for the coming climacterium and will be able to live this period of life in equanimity and piece. The theoretic part of the work provides basic information about the problems of climacterium. It deals with the explication of the term climacterium, its individual phases, with etiopatogenesis and endocrinology of menopause, with symptomatology, diagnostics, therapy and with the style of life in the climacterium period. In the practical part, the informedness level of women concerning the climacterium problems was examined.

Keywords: alternativní metody, informovanost, hormonální substituční terapie, klimakterické příznaky, klimakterium, prevence, ženy, životospráva

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010
  • Accessible from:: 6. 5. 2010
  • Identifier: 16809

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Drahomíra Filausová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

GALLASOVÁ, Martina. Poradenství pro ženy v klimakteriu. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 12:05, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz