Mgr. Zuzana Rumlová

Master's thesis

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na sexuální delikty a jejich pachatele. Skládá se z teoretické a praktické části, které se dělí do jednotlivých kapitol. Každá z kapitol řeší otázku z jiného úhlu pohledu, ty se však v různých částech práce prolínají. Teoretická část je složena z částí sexuologické a psychologické. Sexuologická část se specializuje především na vymezení normy a sexuální normy a jejich možná …more
Abstract:
This dissertation is concerned with sexual crimes and their offenders. It is composed of theoretical and practical part. These parts are divided into single chapters. Each chapter deals question with different corners which are blended in different parts of work. Theoretical part is considered of sexuological and criminal-law parts. Sexuological part specializes mainly on the concept of norm and sexual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2008
  • Supervisor: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta