Petr Chýle

Bakalářská práce

Likvidita jako konkurenční výhoda podniku DELFY s. r. o.

Liquidity as competitive advantage of the company DELFY s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku DELFY s.r.o., na jejímž základě je hodnocena její likvidita a konkurenceschopnost. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje obecné informace o finanční analýze, metody finanční analýzy a dále jsou popsány nástroje finanční analýzy. V praktické části je proveden rozbor účetních dat sledovaného podniku DELFY s.r.o. …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the financial analysis of DELFY s.r.o., which is based on the evaluation of its liquidity and competitiveness. This bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part contains general information on financial analysis, financial analysis methods, and financial analysis tools. The practical part analyzes the accounting data of the monitored company DELFY s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní