Mgr. Romana PINKAVOVÁ

Master's thesis

Kindheit im Protektorat Böhmen und Mähren im Blickwinkel der historischen und empirischen Forschung

Childhood in the Protectorate Bohemia and Moravia from the poit of wiew of historical and empirical resarch
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the everyday life of children during the Protectorate of Bohemia and Moravia as it is described by bella lettura. The theoretical part describes how the occupation and the war were reflected in the everyday life of these children and the young generation, how these events influenced individual areas of life, such as education, leisure activities, interpersonal …more
Abstract:
Záměrem této diplomové práce je popis každodenního života dětí za Protektorátu Čechy a Morava, jak nám jej líčí krásná literatura. Teoretická část popisuje, jak se odrazila okupace a válka v každodenním životě dětí a mladé generace, jak tyto události ovlivnily jednotlivé oblasti života, jako školu, volný čas, mezilidské vztahy či životy židovských dětí a to vše na základě heuristické metody. Praktická …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PINKAVOVÁ, Romana. Kindheit im Protektorat Böhmen und Mähren im Blickwinkel der historischen und empirischen Forschung. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta