Mgr. Romana PINKAVOVÁ

Diplomová práce

Kindheit im Protektorat Böhmen und Mähren im Blickwinkel der historischen und empirischen Forschung

Childhood in the Protectorate Bohemia and Moravia from the poit of wiew of historical and empirical resarch
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the everyday life of children during the Protectorate of Bohemia and Moravia as it is described by bella lettura. The theoretical part describes how the occupation and the war were reflected in the everyday life of these children and the young generation, how these events influenced individual areas of life, such as education, leisure activities, interpersonal …více
Abstract:
Záměrem této diplomové práce je popis každodenního života dětí za Protektorátu Čechy a Morava, jak nám jej líčí krásná literatura. Teoretická část popisuje, jak se odrazila okupace a válka v každodenním životě dětí a mladé generace, jak tyto události ovlivnily jednotlivé oblasti života, jako školu, volný čas, mezilidské vztahy či životy židovských dětí a to vše na základě heuristické metody. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PINKAVOVÁ, Romana. Kindheit im Protektorat Böhmen und Mähren im Blickwinkel der historischen und empirischen Forschung. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta