MgA. Berit Hönigová

Bakalářská práce

Dramatická výchova a metody podpory mimořádně nadaného žáka mladšího školního věku s narušenou komunikační schopností

Drama in education and methods of support of extraordinary gifted younger school age pupil with impaired communication ability
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice rozvoje komunikační schopnosti mimořádně nadaného žáka mladšího školního věku skrze metody dramatické výchovy. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část usiluje o základní vymezení oboru dramatická výchova, včetně její aktuální pozice v kurikulárních dokumentech vydaných a ratifikovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysis of methods of drama in education and methods of support extraordinary gifted younger school age pupil with impaired communication ability. Thesis consists from three main chapters. Two of them are theoretical and the third one is practical. The first chapter in theoretical part is trying to define drama in education as a subject at primary school or as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta