Vlastimil KOVAŘÍK

Bachelor's thesis

Multikulturní kompetence policistů v Přerově

Multicultural Competence of Policemen in Přerov
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem multikulturních kompetencí policistů. Teoretická část pojednává o multikulturní výchově a popisuje systém vzdělávání a školení multikulturní výchovy na policejních školách. Praktická část formou dotazníkového šetření zjišťuje úroveň multikulturních znalostí, dovedností a postojů policistů sloužících v přímém výkonu služby na obvodních odděleních v Přerově, které jsou …more
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with theme of multicultural competences of policemen. The theoretical part deals with multicultural education and describes a system of education and training of multicultural education at police schools. The practical part finds out a form of questionnaire the level of multicultural knowledge, skills and attitude policemen, who are directly on duty at district section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012
Accessible from:: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVAŘÍK, Vlastimil. Multikulturní kompetence policistů v Přerově. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy