Antonín Kučera

Bakalářská práce

Typy e-Shopů a jejich možnost propagace na internetu

Types of eshops and promotion on the internet
Anotace:
Práce seznamuje čtenáře s aktuálně dostupnými řešeními internetových obchodů neboli eshopů a ukazuje možnosti propagace eshopů v rámci internetu. První část je zaměřena na jednotlivé typy řešení eshopů a snaží se zdůraznit jejich jednotlivé výhody, nevýhody a funkcionalitu. Další část práce se zaměřuje na samotnou internetovou propagaci, kde vysvětluje nejdůležitější pojmy a nástroje jakou jsou SEM …více
Abstract:
Paper deals with the currently available solutions, online stores or eshops and shows the possibility of promoting them on the Internet. The first part focuses on different types of solutions of eshops and tries to emphasize their individual advantages and disadvantages, and functionality. Next part focuses on the promotion on the Internet itself and explains the key concepts and tools such as SEM …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Pour
  • Oponent: Narek Oganesjan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27210

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika