Mgr. Bc. Eliška Dopitová

Master's thesis

Rizikový faktor rodiče samoživitele u dětí v riziku a jeho vliv na vznik a rozvoj poruch chování

Risk factor of single parent of children at risk and influence this factor to start and development behavioural disorders
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na popis a analyzování rizik spojených s rodinou dítěte, tedy především riziko výchovy jedním rodičem. Diplomová práce je vytvořena z pohledu sociálního pracovníka, který se podílel na fungování rodiny, výchově a komunikaci v rodinách, kde dítě nebo děti vychovává pouze jeden rodič v průběhu dvou let v rámci výkonu sociálně-aktivizační služby, který je doplněn informacemi …viac
Abstract:
The thesis is focused on description and analysis risks connected to these children’s family. The thesis is written from the view of social worker who participates on the family function, raising and communication in families, where children are raising by single parent during a period of two years, which is completed with informations gained from interviews with involved persons and parents of these …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta