Tereza VÍZNEROVÁ

Bachelor's thesis

Video - autorské video

[BARAK]

Video - author's video
Abstract:
Základem bylo sestavení osobitého textu, který jsem později v anglickém jazyce rozesílala osobám z různých zemí světa, kteří mi danou část textu namluvili v jejich rodném jazyce. Výstupem je video, podložené animací z fotografií.
Abstract:
I made this project as a reflection of my own insecurities. I wrote some memories at my childhood into one text. Then I sent people from all around the world a parts of this text. They record it for me in their native language. In the end I made one long video (experimental video).
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Jan Morávek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÍZNEROVÁ, Tereza. Video - autorské video. Plzeň, 2018. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Bachelor programme / field:
Fine Arts / Multimedia Design, specialization Multimedia