Mehmet Civelek

Doctoral thesis

Credit Risk Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

Credit Risk Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Abstract:
Information asymmetry and credit risk underlie in the reasons of credit access obstacles of Small and medium-sized enterprises (SMEs). In this regard, one of the purposes of the thesis is to find out constraints that stem from information asymmetries between firms and banks and also credit risks of SMEs in the bank credit access of Turkish SMEs. In order to solve asymmetric information and credit risk …more
Abstract:
Informační asymetrie a úvěrové riziko patří mezi zmiňované překážky přístupu k úvěrům Malé a střední podniky (MSP). Z tohoto důvodu je jedním z cílů mé práce najít komplikace vyplývající z informačních asymetrií mezi firmami a bankami a rovněž problémy spojené s úvěrovými riziky bank, ke kterým mají malé a střední podniky v Turecku přístup. Tato práce se zaměřuje na nalezení určitých faktorů ovlivňující …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Civelek, Mehmet. Credit Risk Management in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Zlín, 2019. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe