Veronika ŠÁMALOVÁ

Bakalářská práce

Pracovní tábory na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenském štátu: účel, paralely, vyrovnání

Labor camps in Protectorate of Bohemia and Moravia and in Slovak state: purpose, paralels, reconciliation
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice pracovních táborů, které byly zřízeny Protektorátem Čechy a Morava a Slovenským štátem v letech 1940-1941. Na území Protektorátu se jedná o Lety u Písku a o Hodonín u Kunštátu a ve Slovenském štátu o pracovní tábory Nováky, Sereď a Vyhne. V práci je představeno, jakým způsobem státy řešily židovskou a romskou otázku po rozpadu Druhé republiky česko-slovenské …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on issues of labour camps, which were founded by Protectorate of Bohemia and Moravia and Slovak state between years 1940-1941. The thesis deal with labour camp of Lety u Písku and labour camp of Hodonín u Kunštátu in area of Protectorate of Bohemia and Moravia. In case of Slovak state direct at labour camp of Novaky, labour camp of Sereď and labour camp of Vyhne. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Musil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÁMALOVÁ, Veronika. Pracovní tábory na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenském štátu: účel, paralely, vyrovnání. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta