Ing. Vanesa Maurycová

Master's thesis

Vliv médií na utváření veřejného mínění

The influence of the Media in Shaping Public Opinion
Abstract:
V této diplomové práci je zpracován vliv médií na utváření veřejného mínění. Cílem je utvořit si obrázek o tom, jaký je názor veřejnosti na jednotlivá média. Dílčím cílem je jednotlivá média charakterizovat a shrnout jejich pozitiva a negativa. V teoretické části se zabývám charakteristikou médií, veřejného mínění, agendy setting a nakonec negativními a pozitivními vlivy médií. Prostřednictvím analýzy …more
Abstract:
In this thesis there is processed the influence of media in shaping a public opininon. The goal is to form a picture of what is the public opinion like within the individual media. The partial goal is to characterize each media and summarize the positives and negatives of media. In the theoretical part I deal with characterization of media, public opinion, agenda setting and at the end I deal with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní