Bc. Petra Holíková

Master's thesis

Populární herečky hrají pro Prag-Film. Analýza diskurzu českých hereček účinkujících ve filmech Prag-Filmu

Popular actresses perform for Prag-Film. Discourse analysis of Czech actresses who played in films produced by Prag-Film
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na období protektorátu Čechy a Morava a analyzuje diskurz dobového tisku o českých herečkách spojených s jejich účinkováním ve filmech společnosti Prag-Film.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia and brings discourse analysis of czech printed media from that period about czech actresses who acted in movies produced by Prag-Film company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta