Martin Beňačka

Bachelor's thesis

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě KAMAX - METAL s.r.o.

Cost Analysis and its Control in the Company KAMAX - METAL s.r.o.
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce s názvem Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě KAMAX METAL s.r.o. je rozbor současného stavu řízení nákladů v příslušné firmě. Cílem teoretické části je provedení kritické rešerše, která rozebírá problematiku analýzy nákladů a jejich členění. Vysvětluje pojmy týkající se nákladů a znázorňuje různé pohledy na náklady, které jsou využity v praktické části. Praktická část …more
Abstract:
The content of this bachelor thesis titled Cost Analysis and its Control in the Company KAMAX - METAL s.r.o. is evaluation of present the situation cost management of the company. The goal of the theoretical part is focused on critical research, which represents issues connected with cost analysis and its classification. It explains terms related to costs and represents different views, which are used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014
Accessible from:: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Slinták, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Beňačka, Martin. Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě KAMAX - METAL s.r.o.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe