Theses 

Inovace komunikačního mixu ke zvýšení spokojenosti zákazníků – Bc. Zuzana Jagrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Jagrová

Bakalářská práce

Inovace komunikačního mixu ke zvýšení spokojenosti zákazníků

Inovation communication mix to increase customer satisfaction

Anotace: Předmětem bakalářské práce je analýza současného komunikačního mixu vybrané společnosti a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Teoretická část pojednává o jednotlivých koncepcích komunikačního mixu a popisuje jeho jednotlivé prvky. Praktická část je zaměřena na zhodnocení komunikačního mixu konkrétního podniku. V závěru jsou navrženy inovace komunikačního mixu.

Abstract: The subject of the thesis is an analysis of a communication mix of selected enterprise and, further, a recommendation for proposing a new communication mix. The theoretical part discusses the individual communication mix conceptions and describes its individual components. The practical part focuses on the evaluation of the mix of communication specific enterprise. The final part proposes recommendations for the proposal of a innovation communication mix.

Klíčová slova: Marketing, komunikační mix, zákazník, spokojenost zákazníka, SWOT analýza, communication mix, customer, customer satisfaction, SWOT

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Urbánek
  • Oponent: Mgr. Veronika Svátková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz