Martina VOJTÍŠKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení eventových akcí Všeobecné zdravotní pojišťovny v Ústeckém a Libereckém kraji

Evaluation of events organized by Všeobecná zdravotní pojišťovna in the regions of Ústí nad Labem and Liberec
Anotace:
Cílem této diplomové práce je na základě zhodnocení eventových akcí v Ústeckém a Libereckém kraji navrhnout Všeobecné zdravotní pojišťovně doporučení, která by měla zlepšit její prezentaci na těchto akcích. Ke zhodnocení eventových akcí byla použita metoda mystery shopping. Aplikací této metody bylo zjištěno, že eventové akce neprobíhají tak, jak by si společnost představovala. Na data, která byla …více
Abstract:
The aim of this thesis is based on evaluation of events in the region of Ústí nad Labem and Liberec and suggest recommendation to Všeobecná zdravotní pojišťovna which should improve its presentation at these events. For the evaluation of events was used the method of mystery shopping. By application of this method there was found out that the events are not realized according to company's notion. Then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJTÍŠKOVÁ, Martina. Hodnocení eventových akcí Všeobecné zdravotní pojišťovny v Ústeckém a Libereckém kraji. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická