Bc. Šárka Pelikánová

Master's thesis

Diverzita flóry města Znojma

Diversity of flora in the city Znojmo
Abstract:
Diplomová práce se zabývá floristickou studií Znojma a jeho blízkého okolí, tedy obcí Přímětice, Dobšice, Hradiště a přírodní památky Kaolinka. Navazuje na práci bakalářskou, ve které byly zpracovány přírodní poměry dané oblasti, a byl zhotoven seznam taxonů, které se zde v minulosti údajně vyskytly. Vymezená plocha má rozlohu necelých 12 km2 a rozkládá se v nadmořské výšce přibližně 203–340 m n. m …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the floristic study of Znojmo and its surroundings, including Přímětice, Dobšice, Hradiště and the natural monument Kaolinka. It follws on my bachelor thesis in which the natural conditions of the area have been processed, and a list of taxa that has been reported here in the past. The study area is almost 12 km2 large and is situated approximately 203–340 m above sea …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta