Bc. Ladislav Koudelka

Bachelor's thesis

Rekonstrukce a vizualizace zatopené obce Lazinov

Reconstruction of flooded village Lazinov
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a trojrozměrnou vizualizací částečně zaniklé obce pomocí geografických informačních systémů. Hlavním předmětem této práce je vytvoření 3D modelu obce Lazinov, která byla v 70. letech 20. století částečně zatopena vodní nádrží Letovice. Při tvorbě digitálního modelu reliéfu byly porovnány jednotlivé interpolační algoritmy. Rekonstrukce budov, probíhající primárně …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with reconstruction and three-dimensional visualization partially extinct village using geographic information systems. The main object of this thesis is creation of 3D model of extinct village Lazinov, which was partially flooded by the Letovice dam in the 70s of the 20th century. During creating digitation elevation model, there was compared interpolation algorithms. Reconstruction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Václav Paleček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta