Bc. Michaela Tůmová

Diplomová práce

Volba střední školy a úspěšnost studia u žáků se specifickými poruchami učení v komparaci se základní školou

The choice of high school an success of students with specific learning disabilities comparison with the elementary school
Anotace:
Cílem diplomové práce je srovnání úspěšnosti žáků se specifickými poruchami učení na základní škole s úspěšností výběru zvolené střední školy. Teoretická část se zabývá problematikou specifických poruch učení, legislativním opatřením, vzděláváním, poradenskou péčí a profesní orientaci. Empirická část je zpracována na základě kvalitativního výzkumu s prvky zakotvené teorie.
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to compare the success of the learners with Specific Learning Disabilities at basic schools to the success of the choice of the secondary school. The theoretical part deals with the problems of Specific Learning Disabilities, given laws, education, advisory service, and professional orientation. The empirical part is treated on the basis of the qualitative survey with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy