Bc. Martin KANIS

Bakalářská práce

Implementace aplikací v .NET pomocí Windows Communication Foundation

Application implementation in .NET using Windows Communication Foundation
Anotace:
Tato práce si klade za cíl čtenářům osvětlit principy komunikační technologie Windows Communication Foundation. Pokusí se vysvětlit základní myšlenky, účel a cíle, jenž si klade. Bude zde zmíněna a popsána její základní teorie, jež přináší pojmy, které dělají tuto technologii výjimečnou a inovativní. Vše bude prezentováno a názorně vysvětleno na několika příkladech užití. Jednoduše si vytvoříme několik …více
Abstract:
The aim of this work is to elucidate principles of Microsoft?s communication technology Windows Communication Foundation. The work attempts to explain the basic ideas, aims and objectives, which try to achieve. There will be mentioned and described its basic theory, which brings the concepts that make this technology unique and innovative. Everything will be presented and clearly explained in a few …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANIS, Martin. Implementace aplikací v .NET pomocí Windows Communication Foundation. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta