Bc. David Klečka

Diplomová práce

Riadenie podnikových procesov servisne orientovanej architektúry

Managing business processes using Service-oriented Architecture
Abstract:
Abstract Klečka, David: Managing business processes using Service-oriented Architecture (Master thesis) Supervisor: RNDr. Lubomir Dedera, PhD., Prague: Instruments škola Praha, 2009. Master's thesis deals with using Service oriented architecture for managing business processes. The theoretical part of the paper summarizes the basic theoretical knowledge related to issues of management of business processes …více
Abstract:
Anotácia KLEČKA , David: Riadenie podnikových procesov pomocou servisne orientovanej architektúry (diplomová práca) Vedúci práce: RNDr. Ľubomír Dedera, PhD., Praha: Bankovní institut vysoká škola Praha, 2009. Diplomová práca sa zaoberá využitím servisne orientovanej architektúry pri riadení podnikových procesov. V teoretickej časti práce sú zhrnuté základné teoretické poznatky vzťahujúce sa na problematiku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
  • Oponent: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management