Bc. Filip Malik

Diplomová práce

Podniková servisně orientovaná architektura

Enterprise sevice-oriented architecture
Anotace:
Práce se zabývá konceptem servisně orientované architektury a jeho aplikací v podnikových systé­mech. První část se věnuje podnikovým systémům, jejich vývojem a soudobým stavem. Následuje popis konceptu servisně orientované architektury, popis jeho rysů a charakteristik. Dále jsou zmíněny technologie a rámce, které umožňují implementaci konceptu a je diskutován návrh a vývoj aplikací vytvořených dle …více
Abstract:
The thesis deals with concept of service-oriented architecture and it's application in enterprise sytems. First part is addressed to enterprise systems, their evolution and recent state. Next, there is a description of service-oriented architecture concept, description of features and characteristics. Reference to technologies and frameworks, which help to implement the concept follows and also the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky