Bc. Alena Pučelíková

Diplomová práce

Chování související se zdravím a jeho vztah k fyzickému a duševnímu zdraví, sociální pohodě a krevním skupinám

Health-related behavior and its links to physical and mental health, social well-being and blood groups
Anotace:
Diplomová práce propojuje poznatky psychologie zdraví a pozitivní psychologie. Cílem bylo ověřit souvislosti mezi zdravotními stesky, se zdravím souvisejícím chováním a duševním zdravím u dospělých. Součástí výzkumu byla i explorační otázka ohledně krevních skupin a jejich souvislostí s výše uvedenými proměnnými. U výzkumného souboru o velikosti přes 1350 osob jsme zjistili, že zdravotní stesky negativně …více
Abstract:
The thesis combines knowledge of health psychology and positive psychology. The aim was to verify the link between health complaints, health-related behavior and mental health in adults. In other part of the research we aimed to find out if there is a link between aforementioned variables and blood groups. In the research group of over 1350 persons we found that health complaints negatively correlate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kamila Šustrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta