Mgr. Luboš Novosad

Master's thesis

Extremismus mládeže. Psychologické a právní problémy.

Psychological and Legal Problems of youth Peoples Extremism
Abstract:
Extremismus je komplikovaným společenským jevem, jehož zkoumáním se zabývá celá řada oborů. Tato práce je zaměřena na psychologické a právní problémy mladých extremistů. Práce je rozdělena do kapitol, které se věnují pojmům, psychologické problematice, historii, právní problematice extremismu mládeže a možnostem řešení.
Abstract:
Extremism is a compplicated social phenomenon, which is engaged in exploring a range of disciplines. This work is focused on the psychological and legal problems of young extremists. The work is divided into chapters dedicated to concepts, psychological issues, history and legal problems of extremism and possibility of solutions.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2010
  • Supervisor: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta