Marek MATURA

Bakalářská práce

Terapeutické postupy u vysoké transverzální míšní léze v chronickém stádiu onemocnění

Therapeutic procedures with high spinal cord lesion in a chronic stage of the disease
Anotace:
Bakalářská práce rozvádí problematiku poranění míchy, a to převážně v krčním úseku. V teoretické části popisuje jednotlivé traumatologické úrazy, které mohou při nehodě nastat, a v reakci na ně také primární změny vyvstávající v případě postižení míchy a typy jejího poranění. Následná problematika se zabývá sekundárními změnami, které vzápětí vyvstávají, včetně míšního šoku. Praktická část shrnuje …více
Abstract:
Bachelor thesis elaborates on the problems after spinal cord injury mainly in the cervical section. The theoretical part describes the various trauma injuries that can occur in an accident. It also describes the primary changes that occur when a spinal cord lesion happend and the types of injuries. Subsequent issues addressed by the secondary changes that occur after a spinal cord injury as a result …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATURA, Marek. Terapeutické postupy u vysoké transverzální míšní léze v chronickém stádiu onemocnění. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta