Petra JANÍKOVÁ

Diplomová práce

Učivo o teritoriálních dialektech v hodinách českého jazyka

Learning about territorial dialects in Czech language lessons
Anotace:
Klíčovým tématem diplomové práce je zařazování učiva o útvarech národního jazyka a zejména dialektů do vyučovacího procesu předmětu Český jazyk a literatura. Tato část je realizována na základě rozhovorů s audiozáznamem, které poskytli pedagogové vybraných škol v oblasti Slovácka a Hlučínska. Součástí práce je teoretický pohled na český jazyk jako vyučovací předmět a na význam učiva o českém národním …více
Abstract:
The main theme of this master's thesis is the inclusion of the curriculum on national language formations and especially dialects into the teaching process of the subjekt Czech Language and Literature. This part is based on an interview with audio recording provided by teachers od selected schools in the region of Slovácko and Hlučínsko. The thesis includes a theoretical view of the Czech Language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÍKOVÁ, Petra. Učivo o teritoriálních dialektech v hodinách českého jazyka. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta