Theses 

Sociální služby statutárního města Havířova – Bc. Martin Hajda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Hajda

Diplomová práce

Sociální služby statutárního města Havířova

Social Services Of Statutory City Havířov

Anotace: Diplomová práce Sociální služby statutárního města Havířova se zabývá pojmoslovím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále standardy kvality sociálních služeb. V návaznosti na to práce vyvozuje závěry, zda se sociální služby v České republice za poslední roky zlepšily a co k tomu přispělo. Dále představuje sociální služby v Havířově a zaměřuje se na služby pro dospělé osoby s mentálním postižením. Konkretizuje organizaci, která tyto služby poskytuje, přibližuje probíhající proces transformace a zamýšlí se nad prospěšností tohoto procesu. Práce přibližuje sociodemografické údaje Moravskoslezského kraje, financování sociálních služeb a sociodemografické údaje města Havířova. Práce vychází ze studia dostupné, k tématu se vztahující odborné literatury, platné legislativy, interních předpisů, oficiálních internetových stránek a rozhovorů získaných během návštěv služeb sociální péče ve statutárním městě Havířově.

Abstract: Thesis Social Services statutory city Havířov deals terminology Act no. 108/2006 Coll., On social services, as well as social services quality standards. Following this work draws conclusions whether the social services in the Czech Republic in recent years to improve and what contributed to it. It also presents social services in Havirov and focuses on services for adults with mental disabilities. Instantiates an organization that provides these services closer to the ongoing transition process, and considers the utility of this process. Work nears sociodemographic data Moravian-financing of social services and socio-demographic data center Havířova. The work is based on the studies available, the topic is related scientific literature, current legislation, internal regulations, official websites and interviews gathered during visits to social care services in the statutory city Havirov.

Klíčová slova: Sociální služby, zákon o sociálních službách, standardy kvality, uživatel, služby sociální péče, mentální postižení, Social Services, Law Of Social Services, quality standards, user, mental (intellectual) disability

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:37, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz